รวมภาพนักเรียน

บรรยากาศการเรียนรู้


ดูแบบเก่าๆ กันเลย...


วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

3. ป่าไม้

สังคม ของต้นไม้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งปกคลุมเนื้อที่กว้างใหญ่และใช้ประโยชน์จากอากาศ น้ำ วัตถุต่างๆ ในดิน เพื่อเติบโตจนถึงอายุขัยและเพื่อสัมพันธ์ของตนเอง ทั้งให้ผลผลิตและบริการที่จำเป็นอันจะขาดเสียมิได้ต่อมนุษย์ (แปลจากหนังสือ An Introduction to American Forestry)

ไม่มีความคิดเห็น: